מועצה מקומית גני תקווה

גן ילדים תלת-כיתתי (צפון): תכנון חשמל ותאורה