מועצה מקומית זיכרון יעקב

שיפורים באזור מכבי האש: תכנון חשמל לתאורה ורמזורים