תוכנית אב לתחבורה י-ם / עיריית י-ם

רכבת קלה - הארכות לקו ראשון: תכנון חשמל ותשתיות תקשורת לרמזורים

תכנון תשתיות וחשמל לרמזורים בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים ב- 3 קטעים ובתוואי כולל של כ- 6.5 ק"מ, הכולל 23 צמתים ותחנות רכבת קיימים ומתוכננים, בשלבי טרום-רכבת (Infra-1) ותפעול רכבת (Infra-2); תכנון תשתיות לכל אורך התוואי תוך תאום תשתיות בתוואי עירוני רווי-מערכות; תכנון רמזורים זמניים בשלבי ביצוע לשלבים Infra-1 + Infra-2