עיריית אשקלון

  • עריכת מכרז להחלפת גופי תאורה LED
  • עריכת מכרז לאחזקת מתקני חשמל במוסדות העירייה