עיריית מעלה אדומים

  • ייעוץ חסכון באנרגיה למתקני חשמל
  • עריכת מפרט טכני למכרז לעבודות חשמל ותאורה