ספרה פתרונות ירוקים

כביש 531 - מחלף סוקולוב: תכנון חשמל ותאורה