עיריית ראש העין

  • חניון לב אפק: תכנון חשמל ותאורה
  • נאות אילנה: תכנון חשמל במבנה לשיפוץ