נתיבי איילון / עיריית תל-אביב

צומת הרחובות אבן גבירול - רוקח: תכנון חשמל ותאורה