עיריית רמלה

  • מעגל תנועה צה"ל - בן צבי: תכנון חשמל ותאורה
  • מבנים אסטרטגים בעיר: תכנון הכנה להזנת גנרטורים